Help de koala's in Australië

Het Wereld Natuur Fonds is een inzamelingsactie gestart voor noodhulp aan koala’s en andere dieren die zwaar worden getroffen door de verwoestende bosbranden in Australië. Naast de mogelijkheid om via SMS (SMS 'Australië' aan 4333), Tikkie en het Giftenformulier op onze website deze actie financieel te steunen is het ook mogelijk om door de aankoop van onderstaande producten mee te helpen. De opbrengst van de verkoop van deze producten gaat direct naar de noodactie voor Australië.

Deze verzameling is leeg.